ZATO 50 WG 1kg

899,00  910,00 

Fungicyd w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu mezostemicznym do stosowania zapobiegawczego. Działanie mezostemiczne polega na rozprzestrzenianiu się substancji aktywnej poprzez dyfuzję w fazie gazowej na powierzchni liści, wiązaniu się z powierzchniową warstwą wosków oraz częściowym działaniu wgłębnym połączonym z przemieszczaniem się w przestworach międzykomórkowych.

Zawartość substancji czynnej:
trifloksystrobina 500 g w 1 kg środka (50,0%)

Pełna etykieta:Zato-50-WG-Et

Karta charakterystyki:ZATO-50-WG-KARTA-CHARAKTERYSTYKI

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.