Środek owadobójczy(insektycyd) w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji aktywnej: fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) - 50 g/l (4,9 %)

Pełna etykieta:Xapiro-05-SC-zast.prof-ET-_24.03.2022

Karta charakterystyki:XAPIRO-05SC-karta charakterystyki

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.