Vaxiplant SL 1L

190,00  194,00 

Środek stymuluje naturalne mechanizmy odporności roślin, dzięki czemu wzmacnia odporność roślin na patogeny.
Po zastosowaniu środka Vaxiplant SL rośliny wytwarzają białka odporności, fitoaleksyny oraz następuje lignifikacja ścian komórkowych. Środek stosowany nalistnie wykazuje działanie systemiczne, jest przeznaczony do stosowania zapobiegawczego w ochronie.

Zastąpienie Vaxiplantem kilku zabiegów fungicydowych w okresie poprzedzającym zbiór owoców pozwala znacznie ograniczyć poziom pozostałości substancji aktywnych ŚOR i występowanie szczepów odpornych patogena Botrytis cinerea bez spadku plonu.

Zawartość substancji czynnej: laminaryna (związek z grupy polisacharydów) – 45 g/l (5 %)

Pełna etykieta: Vaxiplant SL etykieta

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.