Środek grzybobójczy (fungicyd), w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Zawartość substancji czynnej: cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn) - 750 g/kg (75%)

Pełna etykieta: Unix 75 WG etykieta

Karta charakterystyki: Unix 75 WG karta charakterystyki

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.