Teldor 500 SC 0,5L

229,00  235,00 

TELDOR 500 SC jest środkiem grzybobójczym(fungicyd) w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie roślin sadowniczych i ozdobnych przed chorobami grzybowymi.

Zawartość substancji czynnej: fenheksamid 500 g/l

Pełna etykieta:TELDOR-500-SC-ETYKIETA

Karta charakterystyki:TELDOR-500-SC-Karta charakterystyki

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.