Sulfar 80WG 25kg

135,00 

Nawóz mineralny Sulfar jest nawozem granulowanym,zawierającym co najmniej 80% siarki. Jest przeznaczony do  nawożenia dolistnego roślin rolniczych, warzywnych i sadowniczych, charakteryzujących się dużym zapotrzebowaniem na siarkę. Poprawia  jakość i wysokość plonów, zwiększa odporność roślin na wyleganie. Szczególnie polecany przy wysokim poziomie nawożenia.

Deklarowana zawartość składników pokarmowych:

Zawartość siarki (S) całkowite conajmniej  80% (m/m)

Rozpuszczalność składników pokarmowych: >80%

 

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.