Subtill berry to preparat mikrobiologiczny na bazie naturalnych, niepatogennych kultur bakterii rewitalizujących środowisko glebowe i ograniczający ryzyko wystąpienia chorób grzybowych. Specjalnie dobrane szczepy pod kątem upraw jagodowych takich jak: truskawka, malina,borówka,porzeczka.

Plusy wynikające ze stosowania:

 • działanie preparatu zwiększa plonowanie, a także poprawę jakości owoców(wzrost zawartości cukrów)
 • zwiększona odporność roślin na działanie czynników stresowych( susza, niskie i wysokie temperatury, fitotoksyczność ze strony pestycydów chemicznych)
 • stworzenie niekorzystnych warunków do namnażania się i bytowania patogenów szerokiej gamy chorób upraw jagodowych
 • nie powoduje pojawienia się oporności fitopatogenów, a dzięki produkcji substancji stymulujących wzrost zapewnia zwiększoną odporność na wtórne zarażenie rośliny fitopatogenami 
 • z powodu sporulacji preparat jest wysoce odporny na niekorzystne warunki(susza, niskie temperatury), co zapewnia stabilność preparatu
 • okres stosowania preparatu jest możliwy od założenia plantacji do zbioru plonów 

Zawartość substancji czynnej:

 • żywe komórki i zarodniki bakterii zaawansowanych szczepów Bacillus subtilis

 

Dawkowanie:

 • truskawka, malina,jeżyna
  • wypuszczanie pąków liściowych: 1-2 kg/ha
  • rozwój pąków i pędów: 1-2 kg/ha
  • kwitnienie: 1-2 kg/ha
  • wzrost owoców i ich dojrzewanie: 1-2 kg/ha
  • owocowanie: 1-2 kg/ha
 • czarna porzeczka, borówka:
  • wypuszczanie pąków liściowych: 1-2 kg/ha
  • rozwój pąków i pędów: 1-2 kg/ha
  • kwitnienie: 1-2 kg/ha
  • wzrost owoców i ich dojrzewanie: 1-2 kg/ha
  • owocowanie: 1-2 kg/ha

 

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.