Spray plus to nawóz azotowy, przeznaczony do poprawy jakości wody używanej do przygotowywania cieczy roboczych pestycydów, szczególnie herbicydów i nawozów dolistnych. Niweluje czynniki zawarte w wodzie ograniczające prawidłowe działanie pestycydów i nawozów. Gwarantuje maksimum efektywności oprysków w trudnych warunkach (woda twarda, brudna, zasadowa, niskie dawki herbicydów itp.). Ze względu na wielostronne i wyjątkowe działanie na wodorowęglany wapnia i magnezu oraz inne czynniki buforujące znajdujące się w wodzie umożliwia uzyskanie maksymalnego efektu stosowania chemii rolniczej.

Zawartość substancji czynnych:

  • Azot (N): 225 g/l (15,1 % w/w)
  • Azot (N) amidowy: 225 g/l (15,1 % w/w)
  • Siarka (SO3): 600 g/l (40,0 % w/w)

Plusy wynikające z korzystania:

  • likwiduje bariery, gdyż neutralizuje węglany i wodorowęglany w wodzie (zmniejsza twardość wody)
  • zwiększa efektywność, gdyż koryguje pH wody do optymalnego poziomu
  • aktywuje, gdyż przyspiesza pobieranie i przemieszczanie substancji aktywnych w roślinie
  • wykazuje daleką kompatybilność i stabilność ze środkami ochrony roślin

Dawkowanie: 

Dawki są uzależnione od zawartości wodorowęglanów w wodzie oraz od początkowego pH wody, w której substancja czynna będzie rozpuszczona. Generalnie dawkowanie 0,2-0,4l/1000L wody do oprysku. Stosować wyższą dawkę, gdy woda jest twardsza, mniejszą, gdy twardość wody jest niższa.

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.