Signum 33 WG 0,5kg

180,00  184,00 

Środek grzybobójczy (fungicyd) w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej(WG) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób.

Zawartość substancji czynnych:
boskalid(substancja z grupy anilidów)-267g/kg-(26,7%)
piraklostrobina(substancja z grupy strobiluryn)-67g/kg-(6,7%)

Pełna etykieta:signum-33-wg-etykieta-profesjonalna

Karta charakterystyki:signum-33-wg-karta charakterystyki

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.