Środek grzybobójczy(fungicyd), koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu
powierzchniowym i wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Zawartość substancji czynnej: pirymetanil (związek z grypy anilinopirymidyn) – 400 g /l (37,1 %)

Pełna etykieta:scala-etykieta

Karta charakterystyki:scala-karta-charakterystyki

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.