Fungicyd, w postaci koncentratu w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób.

Zawartość substancji czynnej:
cyprodynil (związek z grupy anilinopirymidyn) - 375 g/kg (37,5%)
fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 250 g/kg (25,0%)

Pełna etykieta:Puenta_625_WG - Copy 1

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.