ProliOne to organiczny stymulator wzrostu, który znajduje szerokie zastosowanie w uprawach sadowniczych i w warzywnictwie w formie oprysków dolistnych. Zastosowanie jest wskazane w warunkach stresowych, niesprzyjających wzrostowi roślin, tj. susza, przymrozki lub w przypadku uszkodzenia roślin np. środkami ochrony roślin. 

Zawartość substancji czynnych:

  • azot całkowity, co najmniej 12%
  • wolne aminokwasy, co najmniej 80%
  • substancje organiczne, co najmniej 85%
  • sucha masa, co najmniej 90%

Dawkowanie:

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.