Ortus 05 SC 1L

190,00  200,00 

Akarycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania przędziorków i szpecieli. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków. Na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji czynnej:
fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g/l (5,02%)

Pełna etykieta:ORTUS_05_SC_uzytkownicy_profesjonalni

Karta charakterystyki:ortus-05-sc-karta-charakterystyki

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.