Mimetic to wieloskładnikowy nieograniczny nawóz mikroskładnikowy. Uzupełnia niedobory manganu i cynku.

Plusy wynikające ze stosowania:

  • uzupełnia niedobory manganu i cynku 
  • produkt może być stosowany we wszystkich uprawach
  • poprawia wzrost roślin 
  • stosowanie dolistne i doglebowe 

Jak korzystać?

  • stosować od początkowych faz rozwoju do końca wegetacji 
  • aplikacja powinna odbyć się w okresach minimalnej aktywności słonecznej(rano,wieczór,pochmurny dzień)

Zawartość substancji czynnych:

  • mangan 1%, w postaci siarczanu rozpuszczalnego w wodzie 
  • cynk 1%, w postaci siarczanu rozpuszczalnego w wodzie 

Dawkowanie:

Stosować co 7-10 dni.

Uprawa 

Dawkowanie dolistne 

Dawkowanie doglebowe 

Rośliny ogrodowe 

2-5l/1000 l wody

2-3l/ha

Winorośl

2-4l/1000l wody

2-3l/ha

Owoce miękkie

2-5l/1000l wody 

2-3l/ha

Owoce pestkowe 

2-4l/1000 l wody

2-3l/ha

Owoce ziarnkowe

2-4l/1000 l wody

2-3l/ha

Uprawy rolnicze 

2-5l/1000 l wody

2-3l/ha

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.