Metacide to biopreparat, który ma na celu poprawę efektywności wykorzystywania składników pokarmowych przez rośliny, zwiększenie odporności na stres abiotyczny, cech jakościowych roślin lub przyswajalności przez nie składników pokarmowych z form trudnodostępnych w glebie.

Preparat nie zawiera GMO oraz organizmów patogenicznych.
Zawiera naturalne mikroorganizmy glebowe.

Działa interwencyjnie i aktywnie na glebach zdegradowanych (w tym zasiedlonych przez szkodniki i patogeny), prowadząc do równowagi mikrobiologicznej, co powoduje,że rośliny są mniej podatne na żerowanie i uszkodzenia.

- Jak stosować?
• Możemy stosować Metacide we wszystkich uprawach
• Wykazuje synergiczne działanie z preparatami humusowymi
• Ze względu na działanie promieni słonecznych aplikacja powinna obywać się w czasie minimalnej aktywności promieni słonecznych (wieczór, rano, noc, pochmurny dzień)
• Rekomenduje się zabieg w warunkach o podwyższonej wilgotności (np. po opadach deszczu)

-Dawkowanie:
• Oprysk z późniejszym wymieszaniem gleby(przed założeniem plantacji) 2-5kg/ha na 300-500l wody
• Fertygacja (przez cały okres wegetacji) 4-5kg/ha
• Oprysk bez późniejszego wymieszania gleby(wiosna i jesień) 2-5kg/ha na 1000l wody
• Zaprawianie ziemniaków (sadzenie) 2,5kg/1000kg sadzeniaka- 2l roztworu/1000 kg sadzeniaka

 

 

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.