Megis to skoncentrowany płynny nawóz zawierający mikroelementy oraz krzem w formie wysokoprzyswajalnej przez rośliny. Przeznaczony do stosowania dolistnego lub doglebowego w uprawie drzew owocowych, roślin jagodowych, warzyw, roślin ozdobnych oraz kukurydzy. 

Co daje Megis?

 • wzmocnienie roślin w okresach niekorzystnych dla wzrostu
 • poprawę jakości owoców( wielkość, jędrność, ograniczanie pękania)
 • zwiększenie odporności na choroby i szkodniki 
 • ograniczenie miektórych zaburzeń i chorób fizjologicznych(np. nekrotycznej plamistości liści jabłoni ''Golden Delicious''
 • poprawę plonowania
 • pozwala na ograniczanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin, co powoduje obniżenie ryzyka pozostałości w roślinach
 • wielokierunkową aktywację mechanizmów obronnych roślin

Zawartość substancji czynnych:

 • krzem 2,5% (kwas ortokrzemowy)
 • bor 0,3% (kwas borowy)
 • miedź 1% (chlorek miedzi)
 • molibden 0,2% (molibdenian sodu)
 • cynk 0,6% (chlorek cynku)

Jak stosować?

 • produkt najlepiej stosować przed i następnie w okresie narażania roślin na różne warunki stresowe 
 • istnieje możliwość łącznego stosowania nawozu ze środkami ochrony roślin, przed sporządzeniem takich mieszanek zaleca się wykonanie próby kompatybilności(zgodności) preparatów
 • nie stosować z solami wapnia 

Dawkowanie:

 • drzewka owocowe: 0,5-0,75l/ha (500-750 l wody/ha)
  • wykonać 3-5 zabiegów dolistnie,pierwszy zwykle po kwitnieniu, przeciętnie co 10-14dni
 • rośliny jagodowe: 0,5-0,75l/ha (500-800l wody/ha)
  • wykonać 3-5 zabiegów dolistnie, pierwszy przed kwitnieniem, pozostałe po kwitnieniu do początków dojrzewania owoców, przeciętnie co 10-14dni
 • warzywa i rośliny ozdobne uprawiane w gruncie: 0,5-0,775l/ha (500-800l wody/ha)
  • wykonać łącznie 3-5 zabiegów dolistnie od początku wegetacji i w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeciętnie co 10-14dni
 • warzywa, rośliny ozdobne uprawiane pod osłonami: 0,1%(100 ml nawozu w 100l wody)
  • wykonać 3-5 zabiegów dolistnie, od początku intensywnego wzrostu roślin, przeciętnie co 10-14dni 
  • produkt można stosować również poprzez podlewanie roślin,kilka razy w sezonie(3-5), roztworem o stężeniu 0,1%
 • kukurydza: 0,5-0,75l/ha (250-300l wody/ha)
  • wykonać 3-4 zabiegi dolistne w fazie 2-6 liści, przeciętnie co 10-14 dni 

Zaleca się wykonać więcej zabiegów w nniższej dawce (0,5l/ha), niż mniej w dawce większej (0,75l/ha)

 

 

 

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.