Luna sensation 500 SC 400ml

320,00 

Luna Sensation 500 SC jest środkiem grzybobójczym(fungicyd) w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, systemicznym i mezostemicznym.

Zawartość substancji czynnych:
fluopyram (związek z grupy karboksyamidów) - 250 g/l (21,33%)
trifloksystrobina (związek z grupy strobiluryn) - 250 g/l (21,33%)

Pełna etykieta:LUNA-SENSATION-500-SC

Karta charakterystyki:LUNA-SENSATION-500-SC-KARTA-CHARAKTERYSTYKI

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.