Środek grzybobójczy (fungicyd), koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego.

Zawartość substancji czynnej: izofetamid (związek z grupy fenylo-okso-etylotiofenoamidów) – 400 g/l (36,36%)

Pełna etykieta: Kenja 400 SC etykieta

Karta charakterystyki: Kenja 400 SC karta charakterystyki

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.