Hajmon 250EC 1L

109,00  115,00 

Środek grzybobóczy (fungicyd), w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Zawartość substancji czynnej: difenokonazol (związek z grupy triazoli)-250 g/l (23,64%) 

Pełna etykieta:Hajmon 250EC etykieta

Karta charakterystyki:Hajmon 250EC karta charakterystyki

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.