Geoxe 50 WG 1kg

605,00  608,00 

Środek grzybobójczy(fungicyd),koncentrat w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.

Zawartość substancji czynnej: fludioksonil (substancja z grupy fenylopiroli) – 500 g/kg (50%)

Pełna etykieta: Geoxe 50 WG etykieta

Karta charakterystyki: Geoxe 50 WG karta charakterystyki

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.