Fertipen S 5L

200,00 

Fertipen S jest preparatem dolistnym na bazie nanosiarki terpenoidowej.

  • ułatwia przygotowanie mieszaniny i poprawia jej jakość
  • ma dużą wydajność w przeliczeniu na powierzchnię uprawy
  • odporny na zmywanie 
  • niewielkie ilości podczas stosowania
  •  doskonały produkt do zbiegów, w których wymagana jest mała ilość wody

FERTIPEN S jest kompatybilny z większością środków ochrony roślin z wyjątkiem preparatów zawierających olej.

Zawartość substancji czynnej: Siarka (S): 700 g/l

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.