Falanga 250EC 1L

105,00  110,00 

Środek grzybobójczy(fungicyd) w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC), o działaniu układowym do
stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Zawartość substancji czynnej: difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (23,58%)

Pełna etykieta: Falanga 250EC etykieta

Karta charakterystyki:Falanga 250EC karta charakterystyki

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.