Insektycyd w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL), o działaniu kontaktowym i
żołądkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo.

Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd (związek z grupy neonikotynoidów) 200 g/l (17,6%)

Pełna etykieta:Carnadine-200-SL-etykieta-R-596-22.08.2019

Karta charakterystyki:20190212_CARNADINE_200_SL_PL_SDS

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.