Benevia 100 OD 0,25L

229,00  255,00 

Środek owadobójczy (insektycyd) w formie koncentratu zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Ostateczny efekt działania widoczny jest po 3-6 dniach od zabiegu. 

Zawartość substancji czynnej: cyjanotraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidów) – 100 g/l (10,26%)

Pełna etykieta: Benevia 100 OD etykieta

Karta charakterystyki: Benevia 100 OD karta charakterystyki

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.