Batalion 450 SC jest środkiem grzybobójczym (fungicydem) w postaci koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu
powierzchniowym przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego.

Zawartość substancji czynnej: pirymetanil (związek z grupy anilinopirymidyn) – 450 g/l (41,40%)

Pełna etykieta:Batalion 450SC etykieta

Karta charakterystyki:Batalion 450SC karta charakterystyki

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.