Affirm 095 SG 5kg

530,00  560,00 

Insektycyd w formie granul rozpuszczalnych w wodzie (SG), o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania gąsienic poprzez powodowanie zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Efekt działania widoczny jest po kilku godzinach w postaci paraliżu szkodnika. Jego śmierć następuje najpóźniej po około 4 dniach.

Zawartość substancji czynnej:
benzoesan emamektyny (związek z grupy makrocyklicznych laktonów) – 9,5 g/kg (0,95%)

Pełna etykieta:affirm-095-sg-etykieta-rejestracyjna-2023

Karta charakterystyki:affirm-095-sg-karta-charakterystyki-2022

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.