ActiSoil to preparat poprawiający stan mikrobiologiczny gleby. Zwiększa liczbę dostępnych form makro- i mikroelementów, stymuluje rozwój korzystnej mikroflory i poprawia strukturę gleby. Działanie tego preparatu opiera się na zdolności mikroorganizmów tworzących preparat do szybkiego kolonizowania gleby i resztek roślinnych ograniczając ich dostępność fitipatogenom. 

Plusy wynikające ze stosowania:

 • poprawa struktury i retencji gleby
 • zwiększona aktywność mikrobiologiczna gleby
 • stymulacja kiełkowania nasion i wzrostu roślin 
 • zwiększenie przyswajania nawozów mineralnych 
 • wzmocnienie pobierania azotu i fosforu

Zawartość substancji czynnych:

 • Bacillus azotofixans
 • Bacillus megaterium
 • Bacillus subtilis

Jak stosować?

 • Preparat zastosować do uprawy roli przed siewem lub wysadzaniem roślin, zarówno jesienią, jak i wiosną, przez oprysk z późniejszym włączeniem do gleby(uprawa, talerzowanie)
 • Produkt można stosować we wszystkich uprawach
 • Preparat działa synergicznie z preparatami humusowymi 
 • Ze względu na wrażliwość mikroorganizmów na promieniowanie słoneczne, aplikacja powinna odbyć się w okresach minimalnej aktywności słonecznej(rano,wieczór,pochmurny dzień)
 • Przekroczenie zalecanej dawki nie ma negatywnego wpływu na uprawę 

Dawkowanie:

 • Oprysk z późniejszym włączaniem do gleby 0,5-2kg/ha
  • wiosna-przed siewem lub sadzeniem
  • jesień-po zbiorach, a przed siewem 
 • Fertygacja 1-2kg/ha
  • przez cały okres wegetacji
 • Oprysk bez późniejszego włączania do gleby 1-2kg/ha 1000l wody na ha
  • Początek wegetacji

 

Przed zastosowaniem należy przeczytać etykietę oraz opis działania produktu. Produkt może nabyć jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła odpowiednie szkolenie określone w ustawie (art. 28 Ustawy z dn. 8 marca 2013 r. o Środkach Ochrony Roślin Dz. Ustw 2020 poz.2097 z pózn. zm.). Niespełnienie ww. warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.